14 oktober: Wereld ADHD bij Vrouwen Dag

ADHD bij vrouwen is anders dan bij mannen. Het doel van de Wereld ADHD bij Vrouwen Dag is hier bewustzijn over te creëren. Bewustzijn bij vrouwen die (mogelijk) ADHD hebben, bij hun omgeving en bij professionals (bijvoorbeeld in het onderwijs en in de zorg). De Wereld ADHD bij Vrouwen Dag is jaarlijks op 14 oktober en vond voor het eerst plaats in 2020.

“Onder andere door hormonen en door de verwachting die de maatschappij heeft van vrouwen, is ADHD bij vrouwen anders dan bij mannen.”

Eveline Roux, initiatiefnemer Wereld ADHD bij Vrouwen Dag
Niet altijd zichtbaar

ADHD kenmerken zijn niet altijd zo overduidelijk als sommige mensen denken. Het is niet altijd zichtbaar aan de buitenkant. Daarnaast speelt er nog zoveel meer mee, in hoe ADHD zich uit, zoals je karakter, opvoeding of manier van leven. Als je een vrouw bent is de kans sowieso kleiner dat je de diagnose ADHD krijgt. Dat komt omdat de kenmerken bij vrouwen niet altijd als ADHD herkend worden.

Bij mannen uit hyperactiviteit zich -over het algemeen- op een manier die veel mensen kennen als ‘typisch ADHD-gedrag’. Het uit zich meer in uiterlijk zichtbare onrustigheid (tikken met het been, beweeglijkheid, veel sporten, niet stil kunnen blijven zitten etc.). Maar bij vrouwen kan hyperactiviteit zich ook uiten in veel praten! Daarvan wordt dat gezegd ‘ah, het is zo’n gezellige kwebbel’. Dus het kenmerk ‘hyperactiviteit’ kan zich op heel verschillende manieren uiten.

In Nederland heeft 3 tot 5 procent van de volwassenen de diagnose ADHD. Daarvan is slechts een kwart vrouw.

“Bij vrouwen kan hyperactiviteit zich uiten in bijvoorbeeld veel praten. Het is een misverstand dat alle mensen met ADHD lichamelijk druk zijn.”

Eveline Roux, initiatiefnemer Wereld ADHD bij Vrouwen Dag
Stigma

Vrouwen hebben, meer dan mannen, te maken met de algemene verwachting van de maatschappij. Als man kun je nog wel eens een verjaardag vergeten of moeite hebben met het organiseren van het huishouden. Als vrouw wordt van je verwacht dat je dat wel kunt. Echter, bij een vrouw met ADHD is dit helemaal niet vanzelfsprekend.

Dat heeft onder andere tot gevolg dat de vrouw een vertekend zelfbeeld kunt hebben. Het is helemaal lastig als je niet weet dat je ADHD hebt. En als je het wel weet, dan nog kan het gek zijn. Op je werk maak je de meest ingewikkelde planningen en organiseer je van alles en nog wat, maar thuis is het een huishouden van Jan Steen. Dat rijmt niet met elkaar. Veel vrouwen met ADHD herkennen zich in dit voorbeeld en schromen bijvoorbeeld om visite uit te nodigen. Helaas is er veel schaamte bij vrouwen met ADHD. Hoe mooi zou het zijn als we, door het stigma weg te nemen, de schaamte en andere eventuele negatieve gevoelens, kunnen omzetten in acceptatie?!

“Om je als vrouw positief uit te spreken over je eigen ADHD, heb je vrouwelijke rolmodellen en positieve voorbeelden nodig.”

Eveline Roux, initiatiefnemer Wereld ADHD bij Vrouwen Dag

Missie

De Wereld ADHD bij Vrouwen Dag is een initiatief van Eveline Roux, coach voor vrouwen met ADHD en voor vrouwen die zich erin herkennen.

Eveline: “Het is mijn missie om in vijf jaar tijd vijfduizend vrouwen te bereiken die zich daardoor positief uitspreken over hun eigen ADHD.

Op verschillende manieren bereik ik vrouwen die ADHD hebben, of die zich misschien herkennen in de kenmerken van ADHD, maar nog niet beseffen dat zij ADHD hebben. Naast coaching en training, doe ik dat door in diverse media te praten over ADHD bij vrouwen. Zo stond ik in de Libelle en de Women’s Health. Ook heb ik een besloten facebookgroep opgezet, waarin persoonlijke ervaringen van vrouwen en de onderlinge herkenning centraal staan.”

Drie ADHD-types

Er zijn drie types ADHD. Het meest voorkomend is type 3, dat is een mix van zowel het eerste als tweede type.

1. het overwegend onoplettende type (ADHD type 1, voorheen ook wel ADD genoemd)
 • dromerig zijn
 • passief lijken
 • ongeorganiseerd zijn
 • vergeetachtig zijn
 • lijkt niet te luisteren
 • moeite hebben met het sociale gebeuren in de klas/op het werk /in de omgeving
 • het lastig vinden instructies te volgen
2. het overwegend hyperactief / impulsieve type (ADHD type 2)
 • moeilijk stil kunnen zitten
 • moeilijk op je beurt kunnen wachten
 • overdreven veel praten
 • van de hak op de tak springen en anderen in de rede vallen
 • jezelf moeilijk kunnen afremmen
 • makkelijk contact leggen, maar moeite hebben met het onderhouden van vriendschappen
3. het gecombineerde type (ADHD type 3)
 • dit is een combinatie van bovenstaande kenmerken en het het meest voorkomende type van ADHD.

ADHD bij vrouwen is anders dan bij mannen. Het doel van de Wereld ADHD bij Vrouwen Dag is hier bewustzijn over te creëren bij vrouwen die (mogelijk) ADHD hebben, hun omgeving en bij professionals.

De Wereld ADHD bij Vrouwen Dag vindt jaarlijks op 14 oktober plaats.

Help je mee om nog meer mensen te bereiken?
Gebruik de hasthag #wereldADHDbijvrouwendag in jouw social media-uitingen


Op 14 oktober is het de Wereld ADHD bij Vrouwen Dag

De hele maand oktober is het ADHD Awareness Month.